Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) iniciatyva su socialiniais partneriais Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (KMAIK) įsteigtas ir 2021 m., rugsėjį Europos arboristikos taryboje (EAC) įregistruotas Želdynų specialistų sertifikavimo centras (ŽSSC) tęsdamas veiklą 2021 m. pabaigoje atliko resertifikacijos procedūrą ir atnaujino (pratęsė) Europos medžių priežiūros specialistų arboristų (European Tree Worker, ETW) kvalifikacijos sertifikatus trims – dviem Lietuvos ir vienam Latvijos – arboristams. Vytautas Stonkui, Inga Gaidelytei ir Janiui Strausmaniui patvirtinta ETW kvalifikacija iki 2024 metų. Sveikiname ir linkime sėkmingo darbo.

Primename, kad ŽSSC 2021 m. spalio 1 d. Europos medžių priežiūros specialisto (ETW) kvalifikaciją įgijo šeši Lietuvos ir du Latvijos  arboristai. Jie sėkmingai išlaikė kompleksinį kelių dalių ETW egzaminą, kurį sudarė bendrųjų arboristikos, medžio biologijos ir ekologijos žinių egzaminas raštu (30 testo klausimų ir 8 atviri klausimai), egzaminas žodžiu, dendrologijos žinių patikra (15 rūšių pavyzdžių identifikavimas), trijų veiklos atvejų (simuliacijų) nagrinėjimas ir praktinė aukštalipio darbo medžio lajoje, naudojant virvių techniką, užduotis.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos želdynus ir želdinių būklę nuo šiol galės vertinti tik atestuoti ekspertai. Taip siekiama stiprinti šių specialistų kvalifikaciją ir didinti atsakomybę, o kartu apsaugoti želdynus ir želdinius nuo žalos, kuri padaroma priėmus nekompetentingus, nepagrįstus sprendimus.

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto atestatą išduoti įgaliota Aplinkos apsaugos agentūra (AAA). Norintys gauti atestatą specialistai jai turės pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad jie atitinka Želdynų įstatyme nepriklausomiems želdynų ir želdinių ekspertams nustatytus reikalavimus. Tai yra,  turi tinkamą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį projektuojant, prižiūrint ir tvarkant želdynus arba ne mažesnę kaip 5 metų mokslinio darbo patirtį šioje srityje.

Atestuoti specialistai šiai institucijai (AAA) ateityje taip pat turės pateikti kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus. Poreikį tikrinti specialistų, kurių profesinė veikla, sprendimai lemia želdynų ir želdinių fizinės, ekologinės, fiziologinės, estetinės būklės, mechaninio stabilumo, gyvybinės erdvės tyrimus ir vertinimą, kvalifikaciją numato 2021 m., lapkričio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Želdynų įstatymas.

Su aplinkos ministro įsakymu „Dėl nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galite susipažinti Teisės aktų registre.

KŽEG ir Aplinkos ministerijos informacija, 2022-01-19