KŽEG arboristas-ekspertas Renaldas ŽILINSKAS, kartu su Lietuvos gamtos fondu dalyvauja „LIFE OSMODERMA“ projekte, kurio specialistai parengė gamtotvarkos planą Kauno ąžuolynui.