Mieli kolegos, bičiuliai ir mūsų paslaugų užsakovai,

linkime jums laimingų ir sėkmingų 2022-ųjų.

Gražių ir kilnių tikslų, sėkmingo jų įgyvendinimo, sveikatos ir prasmingų darbų 2022-aisiais.

Gražių ir laimingų metų.

KŽEG direktorius ir valdyba, 2021-12-30