Apie mus

Dr. Kšištof Godvod

Grupės ekspertas

 2011 m. baigė miškininkystės studijas ir įgijo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2013 m. jis parengė magistro darbą „Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst.) puvinio paplitimo modeliavimas“ (vadovas doc. dr. E. Petrauskas), už kurį gavo Lietuvos Mokslų Akademijos aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų premijos laureato diplomą. 2020 m. apgynė miškotyros mokslų daktaro disertaciją „Aplinkos veiksnių įtaka maumedynų tvarumui ir produktyvumui“.Nuo 2009 m. iki 2012 m. dirbo LŽŪU želdynų ir želdinių inventorizavimo grupės inžinieriumi, nuo 2012 iki šiol – dirba UAB ,,Želdynų vizija“. 2014 m. pradėjo dirbti Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Miško biologijos ir miškininkystės instituto asistento pareigose, nuo 2019 m. – Vytauto Didžiojo universiteto ŽŪA lektorius. Dėsto ekologijos studijų krypties studentams „Tvariosios miškininkystės“ discipliną, bei veda „Miško atkūrimo ir įveisimo“ ir „Medynų formavimo ir kirtimų“ pratybas miškininkystės studijų krypties studentams. Nuo 2018 m. jis yra Lietuvos dendrologų draugijos narys. Laisvalaikiu Kšištofas su šeima puoselėja savo tėviškėje 2012 m. įkurtą dendrologinę kolekciją ,,Gilės parkas“ (1,2 ha), kurioje yra sukaupęs per 2000 medžių ir krūmų (daugiau nei 600 skirtingų taksonų).

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestatas (26)-NŽE-3 (2022-02-24). 

Dr. Julius Bačkaitis

Grupės ekspertas

Miškų ūkio inžinierius, mokslininkas, pedagogas. 1996–2008 m. jis vykdė miškų inventorizavimo darbus Lietuvos miškų urėdijose; 2002 m., pagal savo sukurtą želdinių inventorizavimo metodiką, inventorizavo Girionių parką ir Dubravos arboretumą (Kauno raj.), o 2003 m. – daugumą Kauno miesto parkų ir skverų.

2005 m. ši metodika Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos buvo aprobuota kaip ,,Metodiniai nurodymai želdiniams inventorizuoti ir jų tvarkymo projektams parengti“, o 2008 m. šie nurodymai aplinkos ministro buvo patvirtinti kaip ,,Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės“.

2005–2020 m. dr. Julius Bačkaitis želdinių inventorizavimo darbus vykdė arba jiems vadovavo apie 40 miestų ir rajonų savivaldybių. Nuo 2007 m. jis yra keliasdešimt želdinių ir želdynų inventorizacijos ir tvarkymo projektų autorius. Nuo 2008 m. dr. J. Bačkaitis yra Aplinkos ministerijos želdinių būklės ekspertas želdynų ir želdinių inventorizavimo klausimais. Šiuos darbus nuo 2020 m. jis atlieka ir KŽEG.

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestatas
(26)-NŽE-4 (2022-02-24). 

 

Renaldas Žilinskas

Grupės ekspertas

Profesionalus arboristas. Kvalifikacijos: Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council, EAC) sertifikuotas arboristas – European Tree Worker (ETW), atestuotas arboristikos techninis ekspertas arba arboristikos inspektorius (ETT, European Tree Technician) (2020), atestuotas senolių medžių priežiūros specialistas – praktinis lygmuo (2019).

Tarptautinės arboristikos draugijos (International Society of Arboriculture, ISA) Medžių rizikos vertinimo kvalifikacija (Tree Risk Assessment Qualification (ISA TRAQ)).

Pastarojo meto darbai su KŽEG: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senamiesčio rūmų kiemo želdinių arboristinė ekspertizė (2019); Anykščių skvero medžių būklės ir santykio su supančia aplinka arboristinis vertinimas (2019); Panevėžio miesto Laisvė aikštės medžių būklės arboristinė ekspertizė (2019), Šakių miesto aikštės-skvero arboristinis vertinimas ir medžių šaknų puoselėjimo priemonių taikymas (2019–2020), Klaipėdos miesto Danės skvero medžių būklės ir medžius supančios projektinės aplinkos arboristinis įvertinimas ir rekomendacijos projekto įgyvendinimui (2020). Prezidentūros kiemelyje ir parke Vilniuje augančių medžių būklės ir rizikos laipsnio aplinkai arboristinis įvertinimas ir 37 medžių arboristinių priemonių projektas (2020), Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato Šventragio slėnio parko, Barboros Radvilaitės g., Vilniuje, 31 medžio arboristinių priemonių projektas (2020), Vilniaus miesto Tauro kalno želdyno medžių arboristinė ekspertizė (2020), Plungės miesto Telšių g. medžių arboristinis įvertinimas (2020).

Paslaugos: Medžių būklės ir santykio su supančia aplinka vertinimas. Rekomendacijos dėl želdinių sutvarkymo ir želdinių sutvarkymo priemonių pateikimas.

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestatas
(26)-NŽE-2 (2022-02-17). 

Dr. Remigijus Bakys

Grupės ekspertas

Diplomuotas miškininkas, fitopatologijos (augalų ligų) specialistas, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktorius.

Kvalifikacijos: fitopatologijos daktaro disertacija Švedijos agrarinių mokslų universitete (Uppsala, 2013) paprastojo uosio džiūties Baltijos jūros regione tema (susijusių grybų rūšys, jų patogeniškumas ir įtaka miškininkystei); mokslinių publikacijų autorius.

Pastarojo meto ekspertinė veikla: Šilutės miesto medžių arboristinė tomografija (2018); Vilniaus Sapiegų parko ir Trakų Vokės parko tvarkymo ir atkūrimo projektų ekspertų grupės narys (2017); Anykščių skvero medžių būklės instrumentinė analizė ir vertinimas (2019); Panevėžio miesto Laisvės aikštės medžių būklės arboristinė instrumentinė analizė (2019), Vilniaus miesto Tauro kalno želdyno medžių arboristinė instrumentinė analizė (2020), medžių senolių Plungės rajone tomografija (2019–2020).

Paslaugos: medžių kamienų puvinių tyrimas akustiniu tomografu ir (arba) rezistografu; medžių būklės ir santykio su supančia aplinka vertinimas.

Dr. Nerijus Jurkonis

Grupės ekspertas

VDU Botanikos sodo direktorius, mokslinių publikacijų autorius.

Patirtis vykdant Kauno, Alytaus ir kitų miestų želdynų ir želdinių būklės stebėseną (monitoringą), teikiant rekomendacijas kaip valdyti miesto ir gyvenviečių želdinių ir aplinkos pokyčius, želdynų būklę ir užtikrinti gyventojų gerovę.

Paslaugos: Botanikos sodo vadovas ir kiti specialistai yra pasirengę atlikti įvairias vietinės ir introdukuotos dekoratyvinės floros, dendrologijos, arboristines, fitopatalogijos, želdinių tvarkymo ir apsaugos ekspertizes.