Apie mus

KŽEG steigėjai – Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija, Lietuvos arboristų asociacija (LARA) bei „UAB Arbovita ir Ko“. Asociacijos nariu jau tapo ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (KMAIK). Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės direktoriumi tapo miškų ūkio inžinierius Steponas Deveikis. Į naujos asociacijos valdybą išrinkti LARA pirmininkas Renaldas Žilinskas (valdybos pirmininkas), dr. Remigijus Bakys (KMAIK), dr. Nerijus Jurkonis (VDU).
 
Į šią organizaciją steigėjai kviečia jungtis ir kitus narius. Artimiausiuose KŽEG veiklos planuose – pažintiniai seminarai, atvejų analizės konferencijos, ekspertų profesinio ugdymo programos, komunikacija su giminingomis asociacijomis, urbanistinės aplinkos specialistais, architektais ir kraštovaizdžio architektais savivaldybėse. Visi minėti specialistai kviečiami bendradarbiauti ir prisidėti formuojant tinkamas kraštovaizdžio tvarkymo tradicijas bei aplinkos tausojimo kultūrą šalyje.