Permainingos žiemos sąlygomis Arboristinio vertinimo pagrindų mokymo kursų dalyviai 2023 m. vasario 17 d. buvo išvykę į Vainežerio dvaro ir Veisiejų dvaro parkus. Čia jie su kursų lektoriais Renaldu Žilinsku ir dr. Remigijumi Bakiu aptarė senolių medžių būklės ir priežiūros problemas, susipažino su medžių kamienų…

Prieš keletą savaičių, kilniame Vilniaus miesto savivaldybės su socialiniais partneriais organizuotame seminare, su Vilniaus miesto kraštovaizdį projektuojančiais specialistais prakilniai dalijomės patirtimi ir žiniomis apie želdinių statybos projektuose apsaugą, aiškinome, kad sunkiosios technikos važinėjimas statybos sklype kenkia želdinių šaknims, suardo dirvožemį, svarbiausią mūsų kraštovaizdžio išteklių, ant…

Nepaisant Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) bei kitų organizacijų teiktų pasiūlymų ir pastabų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-11-30 įsakymu Nr. D1-371 patvirtintos naujos redakcijos „Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nuvilia savo neapibrėžtumu ir neišbaigta redakcija.  Jaunų medžių…

Medžių būklės arboristinio vertinimo pagrindų kursai, organizuojami Kauno miškų ir aplinkosinžinerijos kolegijos (KMAIK) bazėje, Želdynų specialistų sertifikavimo centre (ŽSSC), sulaukė želdiniųpriežiūros specialistų, kraštovaizdžio architektų, savivaldybių administracijų ekologijos ir želdynųspecialistų dėmesio. Studijos vyksta mišriu būdu: paskaitos – nuotolinės, praktiniai užsiėmimai irsusitikimai seminaruose – Girionyse, KMAIK. Pirmosios…

Publikuojame šį tekstą norėdami atkreipti dėmesį į botaninio gamtos paveldo objektų (medžių) tvarkymo metodologiją ir praktiką. Neslėpsime, jį paskatino profesionalių arboristų socialiniuose tinkluose 2022 m. lapkričio viduryje publikuoti du trumpi filmukai apie Salantų kaštono (Kretingos r.) tvarkymą. Tad ši publikacija – savotiška kolegų darbo recenzija,…

Medžių priežiūrai skiriamas vis didesnis visuomenės ir savivaldybių administracijų dėmesysklimato kaitos sąlygomis reikalauja kvalifikuoto profesionalaus specialisto, gebančio puoselėti miestų irgyvenviečių želdinius, medžius senolius, gamtos ir kultūros paveldo objektus. Medžių priežiūrosprofesionalumo reikalavimų nuostatas įtvirtina ir naujoji Lietuvos Respublikos želdynų įstatymoredakcija, galiojanti nuo 2021-11-01, kiti teisės aktai.…

2022-08-24 d. Vilniaus miesto savivaldybės Taryba patvirtino naują Vilniaus miesto savivaldybės želdynų irželdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją ir jos veiklos nuostatus. Komisijoje 11 narių (pagalkomisijos nuostatus tai maksimalus galimas narių skaičius), į ją įtraukti du miesto tarybos atstovai ir devyninorą dalyvauti komisijos veikloje išreiškę…

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Valstybės arba Lietuvos Karaliaus Mindaugokarūnavimo (1253) ir Tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už jos vardogarsinimą pasaulyje valstybės ordinus ir medalius įteikė 63 Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams, tarp jųir Lietuvos bičiuliams iš Prancūzijos – parkų meno…

Merano mieste, Italijoje 2022 m. birželio 9–12 dienomis vykusiame Visuotiniame Europos arboristikos tarybos ( EAT(angl. European Arboricultural Council – EAC)) susirinkime Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) priimta į šią Europos organizaciją. Tai didelis kvalifikuoto želdinių eksperto Renaldo Žilinsko ir kitų KŽEG ekspertų darbo ir…

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG), tęsdama knygų leidybos tradiciją, parengė ir išleido įžymaus Lietuvos dendrologo, parkotyrininko Leono Čibiro (1921–1992) tekstų knygą Dendrologo užrašai*. Leidinyje publikuojami įvairūs tekstai iš Leono Čibiro asmeninio archyvo. Intelektuali, kruopšti ir darbšti, analitiko talentą turinti asmenybė paliko plačią brydę Lietuvos…