2023-ieji įeis į miestų kraštovaizdžio specialistų veiklos istoriją keletu įsimintinų įvykių: Ceikinių g. ąžuolo nukirtimu Vilniuje, Jono Basanavičiaus g. želdinių guoto prie „Lietuvos geležinkelių“ pastato gelbėjimo istorija, gūsingų vėtrų išverstais ar nulaužtais medžiais miestų želdynuose. Gal todėl 2023 m. rudens mėnesiais įvairios organizacijos ir institucijos ėmėsi rengti seminarus, konferencijas, forumus želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros klausimais. Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) atstovai aktyviai dalyvavo šioje renginių ir dalykinių susitikimų karuselėje.

Spalio 9 d. vedėme praktinį kvalifikacijos tobulinimo seminarą „Medžių apsauga įrengiant elektros apšvietimo komunikacijas“ UAB „Vilniaus apšvietimas“ darbuotojams.

Seminaras UAB „Vilniaus apšvietimas“ darbuotojams.

Spalio 10 d. Vilniuje vykusiame Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje organizacijos (COST, European Cooperation in Science & Technology) veiklos grupės CA20132 „Miesto medžių apsauga – Europos miestų medžių ir miškų priežiūra užtikrinant biologinį saugumą“ susitikime Lietuvos mokslų akademijos Gamtos tyrimų centre arboristikos ekspertas Renaldas Žilinskas skaitė pranešimą „Medžių senolių priežiūra“.

Spalio 12–13 dienomis keturi KŽEG atstovai – Renaldas Žilinskas, Kristina Žalnierukynaitė, Steponas Deveikis ir Stasys Mikailionis – dalyvavo Lenkijos dendrologų ir arboristų  organizacijų (Medžio institutas – Instytut Drzewa)  organizuojamame Medžių vertinimo kongrese (lenk. Kongres diagnostyki drzew, angl. Tree Assessment Congress) Belovežo nacionaliniame parke (Białowieski Park Narodowy). 

Čia buvome aktyvūs klausytojai, pranešimų temos buvo įdomios ir naudingos, skatinančios sutelkti pastangas ir mūsų specialistų mokymo, profesinio tobulėjimo srityje. Praktinių užsiėmimų dieną visi Lietuvos atstovai paskyrėme pažinčiai su medienos grybais, kurių Belovežo sengirėje yra išties retų.

Grįžę į Lietuvą sužinojome apie renginį „Kraštovaizdžio horizontai“, kurį saugomų teritorijų sistemos darbuotojams ir savivaldybių specialistams organizavo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos geografų draugija ir Vilniaus universiteto Geomokslų institutas. Programa (ir jos nuotolinė transliacija) žadėjo ne tik mokymus, bet ir forumą, diskusiją apie kraštovaizdžio ateitį, tikintis, kad renginys plės specialistų akiratį, padės skirtingoms sritims apsikeisti žiniomis ir rasti sinergiją aktyvinant ir stiprinant Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimą, paskatins nacionalinės kraštovaizdžio politikos atnaujinimą. Deja, komunikaciniai kanalai nebuvo platūs, želdynų specialistus (tarp jų ir arboristus, kraštovaizdžio architektus) informacija pasiekė pavėluotai.

Prie Valdovų rūmų vėjo išverstos liepos – takų klojimo nepaisant medžių šaknyno pasekmė.

Todėl vienos svarbios, KŽEG narių ir socialinių partnerių organizuojamos konferencijos kviečiame nepraleisti. Apie ją informuojame iš anksto.  2023 m. lapkričio 16 d. Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija (LŽDAAA) kartu su Lietuvos dendrologų draugija bei Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija kviečia į  konferencijąMiestas ir gamta – nuo tvarių želdynų įrengimo iki efektyvios priežiūros“. Konferencija skirta miestų želdynų kūrimo, įrengimo ir priežiūros specialistams, svarbi ji ir medžių vertinimo specialistams, arboristams. Detalesnę informaciją apie šią konferenciją rasite prisegtoje programoje. Būtina išankstinė registracija konferencijos koordinatoriaus el. pašto adresu: info@zeldintojuasociacija.lt;  nustatytas nedidelis konferencijos dalyvio mokestis.

KŽEG informacija, 2023-10-19