KŽEG ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos iniciatyva įsteigtame Želdynų specialistų sertifikavimo centre (ŽSSC) 2023 m. lapkričio 17 d. 37 kursantai pradėjo arboristikos pagrindų studijas.

Kursantams pasiūlyti trys moduliai dviejose arboristikos kursų programose – medžių priežiūros specialistų aukštuminės  arba žemutinės arboristikos mokymo moduliai ir medžių būklės arboristinio vertinimo pagrindų mokymo programa-modulis (100 akad. val.). Pasiūlytos programos ir mokymo moduliai sulaukė projektavimo biurų, savivaldybių administracijų, medžių priežiūros įmonių specialistų dėmesio, susirinko gausus profesionalų, norinčių tobulinti  savo kvalifikacijas, būrys.

Pirmosios nuotolinės paskaitos buvo skirtos augalų fiziologijos (lektorius dr. Kęstutis Obelevičius), dirvožemio mokslo (dr. Vytautas Bareika), sumedėjusių augalų fitopatologijos (dr. Remigijus Bakys) pagrindams pristatyti ir aptarti.

Ateityje laukia architektūrinės dendrologijos (dr. Loreta Semaškienė), saugaus darbo organizavimo (lekt. Arūnas Jurkonis) paskaitos ir kiti profesiniai dalykai. Kolegijos mokymo bazė, Girionių parkas yra puiki vieta įgyti profesijos teorinių ir praktinių žinių ir įgūdžių.

Linkime kursantams ryžto, atkaklumo ir pasitikėjimo savimi. Tegul mokslo pažinimo kelias, arboristikos studijos padovanos daug įdomių atradimų ir prasmingų darbų.

KŽEG informacija, 2023-11-20