Nepaisant Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) bei kitų organizacijų teiktų pasiūlymų ir pastabų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-11-30 įsakymu Nr. D1-371 patvirtintos naujos redakcijos „Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nuvilia savo neapibrėžtumu ir neišbaigta redakcija. 

Jaunų medžių ir senolių medžių tvarkymo bei priežiūros metodai skiriasi, tačiau Taisyklėse apie tai neužsimenama. Paskaitęs Taisyklių tekstą supranti esant didelio chemizavimo proveržio epochą. Didžioji dalis kuklaus Taisyklių turinio skirta tręšiamųjų produktų ir augalų apsaugos priemonių taikymui aptarti. Akis bado pasikartojimai 3 ir 8 ar 9 Taisyklių punktuose dėl šių produktų ir priemonių naudojimo.

Taisyklių 7 punkte įrašyta neaiški formuluotė, kad rekomenduojama vadovautis tarptautinės arboristikos asociacijos (kurios?) skelbiamais „praktiniais metodais“ (kodėl ne jų aprašais ar tiesiog metodika?). Gerai bent, kad pažadama metodus aprašančius leidinius skelbti Aplinkos ministerijos interneto svetainėje.

Medžių ir krūmų genėjimą aptariančiame skyriuje, 10 punkte vėl „rekomenduojama vadovautis tarptautinės arboristikos asociacijos skelbiamais standartais“. Buvome nurodę, kad tokius standartus skelbia Europos arboristikos taryba (European Arboricultural Council). Šios organizacijos nariais yra dvi Lietuvos asociacijos – Lietuvos arboristų asociacija (LARA) ir KŽEG.

Išdidumas, visažinio puikybė ar siauras požiūris neleido Aplinkos ministerijos specialistams įrašyti teisingų redakcinių pasiūlymų?

Juokingas, graudus, teisiškai neapibrėžtas Taisyklių tekstas tapo naujos redakcijos Želdynų įstatymą įgyvendinančiu teisės aktu. Jo neaiškumas vargu ar taps rimtu akstinu tobulinti Lietuvos želdynų ir želdinių priežiūrą.

Steponas Deveikis, KŽEG direktorius

2022-12-19