Medžių būklės arboristinio vertinimo pagrindų kursai, organizuojami Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos kolegijos (KMAIK) bazėje, Želdynų specialistų sertifikavimo centre (ŽSSC), sulaukė želdinių
priežiūros specialistų, kraštovaizdžio architektų, savivaldybių administracijų ekologijos ir želdynų
specialistų dėmesio.

Studijos vyksta mišriu būdu: paskaitos – nuotolinės, praktiniai užsiėmimai ir
susitikimai seminaruose – Girionyse, KMAIK. Pirmosios laidos grupėje susirinko 28 klausytojai. Jie jau
„įveikė“ trečdalį kurso iš 100 akademinių valandų, išklausydami KMAIK dėstytojų dr. Loretos
Semaškienės (architektūrinė dendrologija), dr. Vytauto Bareikos (medžio ir dirvožemio ryšiai), dr.
Remigijaus Bakio (sumedėjusių augalų fitopatalogija, puviniai) paskaitas ir praktinius patarimus.


Dar laukia želdynų ir želdinių inventorizavimo, medžių būklės ekspertizės, priešprojektinių
tyrimų metodikų ir praktikos aptarimai, Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) narių
ekspertiniai patarimai šiomis temomis, lajų formavimo ir puoselėjimo, medžių genėjimo praktikos,
arboristinių priemonių projektavimo, lajų sutvirtinimo darbų, medžių šaknų apsaugos statybvietėse
dalykai ir technologijų analizė.
Į šiuos kvalifikacijos ugdymo kursus pakviesti savivaldybių įstaigų ir įmonių, vykdančių medžių
ir želdynų priežiūros darbus, specialistai, taip pat specialistai, atliekantys želdinių būklės ekspertizes,
dirbantys savivaldybių želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros komisijose, kraštovaizdžio architektai,
projektuojantys želdinių ir želdynų tvarkymą, netilpo į pirmosios laidos grupę. Formuojama antrosios
arboristinio vertinimo pagrindų kurso laidos grupė (jau užsiregistravo keliolika dalyvių), pradėsianti
studijas mišriu – nuotoliniu ir akivaizdiniu būdu KMAIK mokymo bazėje Girionyse 2023 m. sausio
pabaigoje arba vasario pradžioje ir baigsianti gegužės mėnesio viduryje. Kursų kaina – 550 eurų.
Norintys dalyvauti šiuose kvalifikacijos kursuose registruojami iki 2023 m. sausio 6 d.
(įskaitytinai) el. pašto adresu arboristas@kzeg.lt arba lkasforumas@gmail.com‚ nurodant dalyvio
vardą, pavardę, atstovaujamą įmonę ar įstaigą ir jos rekvizitus. Tuo pačiu adresu teikiama detalesnė
informacija apie mokymo kursų organizavimą. Baigus kursus dalyviams bus įteikti pažymėjimai,
nurodant išklausytą programą.
KŽEG informacinė tarnyba, 2022-12-05