KŽEG ieško pagalbininkų ir pirktų individualiai dirbančių specialistų paslaugas medžių lajų ir šaknyno projekcijoms žymėti skaitmeniniuose brėžiniuose dwg formatu, su AUTOCAD programine įranga. Dirbti tektų su KŽEG želdinių inventorizacijos ekspertais. Apmokama už atliktą darbą pagal sutartą įkainį.

Pasiūlymus ir motyvacinius prisistatymus kviečiame siųsti el. paštu: info@kzeg.lt; pasiteirauti galima ir telefonu + 370 6 8743847. Laukiame.

KŽEG informacija, 2021-11-05