2022 m. pabaigoje planuojama parengti ir išleisti eilinį straipsnių rinkinį Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai (ISSN 2669-2260 ir ISSN 2669-2279) -elektroninį ir tradicinį spausdintos knygos pavidalu.

Kartą per metus leidžiamas recenzuojamas mokslo tyrimų ir praktikos straipsnių rinkinys suteikia galimybes sutelkti įvairių autorių publikacijas ir analizuoti įvairias temas. Leidinys bus skiriamas Vilniaus vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 700-osioms metinėms, todėl straipsniai Vilniaus kraštovaizdžio ir želdynų temomis ypač laukiami.

Leidinys remiasi prielaida, kad kraštovaizdžio formavimas, želdynų ir želdinių priežiūros dalykai yra ir mokslas, ir taikomasis menas, susijęs su gamtos mokslais, urbanistika, architektūra, teritorijų planavimu, arboristika, kraštovaizdžio dizainu, o praktiniai veiksmai gali ir turi suteikti abipusiai palankių rezultatų žmonėms ir juos supančiai aplinkai. Jie turi būti nukreipti socialinėms ir ekologinėms reikmėms suderinti, kraštovaizdžio tvarumui užtikrinti.

Siūloma straipsnių tematika:

 • Kraštovaizdžio architektūros meninė raiška, jos kaitos procesai
 • Klimato kaita ir tvaraus miesto doktrina – kiek čia svarbūs miesto želdynai
 • Žaliosios infrastruktūros kūrimo ir Žaliojo Kurso (Green Deal) idėjos ir uždaviniai
 • Lietaus vandens tvarkybos inovacijos ir projektai
 • Kompaktiškas miestas ir miesto želdynai
 • Architektūros, urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros sąveika
 • Kraštovaizdžio architektūros ir arboristikos santykis
 • Arboristikos teorija ir praktika, naujas požiūris į medį mieste
 • Kraštovaizdžio formavimo metodai ir šiuolaikinės tendencijos
 • Istoriniai atspindžiai ir interpretacijos miesto planavime ir kraštovaizdžio architektūroje
 • Istorinių parkų atkūrimas ir atnaujinimas (renovacija)
 • Kraštovaizdžio mokslai – prieštaros ir sinergija
 • Kita, jūsų pasirinkta tema

Leidinio organizatoriai, leidėjai, partneriai: Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG), jungianti Lietuvos arboristų asociaciją, Lietuvos universitetų botanikos sodų asociaciją, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją ir kitus juridinius asmenis; Klaipėdos universitetas (KU); Vytauto Didžiojo universitetas (VDU); Kauno technologijos universitetas (KTU).

Leidinio sudarytojai: Vaiva Deveikienė (LKAS, Vilniaus miesto savivaldybės administracija), Steponas Deveikis (KŽEG), Petras Grecevičius (KU).

Mokslo komitetas, redakcinė kolegija:

Dr. Vaiva Deveikienė (LKAS), pirmininkė

Prof. dr. Petras Grecevičius (KU)

Prof. dr. Remigijus Daubaras (VDU Botanikos sodas)

Dr. Nerijus Jurkonis (VDU Botanikos sodas)

Dr. Julius Bačkaitis (VDU ŽŪA, KŽEG)

Dr. Remigijus Bakys (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, KŽEG)

Dr. Jurga Kučinskienė (LKAS, Klaipėdos valstybinė kolegija)

Prof. dr. Jūratė Kamičaitytė (Kauno technologijos universitetas)

Dr. Indrė Gražulevičiūtė -Vileniškė (Kauno technologijos universitetas)

Dr. Audrius Skridaila (Vilniaus universiteto botanikos sodas)

Dr. Stéphanie de Courtois (ENSA-Versailles, France)

Steponas Deveikis, atsakingasis redaktorius

Tekstų pateikimas, reikšmingos datos:

 • Iki 2022 m. balandžio 30 d. – straipsnių ir pranešimų pavadinimų ir santraukų (iki 350 žodžių) pateikimas leidėjams elektroniniu paštu: lkasforumas@gmail.com)
 • Iki 2022 m. gegužės 16 d. autoriai informuojami apie mokslo komiteto ir leidinio sudarytojų sprendimą; autoriams pateikiami reikalavimai tekstui (straipsnio struktūros šablonas)
 • Parengti straipsnių tekstai (iki 12 A4 formato psl.) pateikiami iki 2022 m. rugpjūčio 10 d.
 • Recenzijos ir recenzentų pastabos autoriams pateikiamos iki 2022 m. rugsėjo 9 d.
 • Galutinė teksto redakcija leidiniui pateikiama (e. paštu: lkasforumas@gmail.com) iki 2022 m. rugsėjo 30 d.

Leidinio struktūra ir turinys. Pagrindinė leidinio tema – Vilniaus kraštovaizdis ir želdynai. Leidinio publikacijos gali būti: 1) moksliniai straipsniai; 2) apžvalginiai straipsniai, aktualijos, praktikos analizė. Straipsnių apimtis iki 12 A4 formato puslapių (įskaičiuojant anotaciją, literatūros sąrašą ir santrauką anglų kalba). Reikalavimai straipsniui ir struktūros šablonas autoriams bus pateikti su antruoju pranešimu iki 2022 m. gegužės 16 d. Metų pabaigoje arba 2023 m. pradžioje publikacijų pagrindu bus organizuojama konferencija ir autoriai kviečiami straipsnių tema parengti pranešimus.

Informacija ir pasiteiravimai – e. paštu lkasforumas@gmail.com 

Leidėjų vardu – Steponas Deveikis, asocijuotas LKAS narys, KŽEG direktorius