Permainingos žiemos sąlygomis Arboristinio vertinimo pagrindų mokymo kursų dalyviai 2023 m. vasario 17 d. buvo išvykę į Vainežerio dvaro ir Veisiejų dvaro parkus. Čia jie su kursų lektoriais Renaldu Žilinsku ir dr. Remigijumi Bakiu aptarė senolių medžių būklės ir priežiūros problemas, susipažino su medžių kamienų tyrimo metodais ir įrankiais – akustinio tomografo Arbotom, rezistografo veikimu – analizavo gautą informaciją ir duomenis.

Kursų dalyviai su dr. Remigijumi Bakiu aptarė senolių medžių būklės ir priežiūros problemas, susipažino su medžių kamienų tyrimo metodais ir įrankiais. K. Žalnierukynaitės nuotr.

Vainežerio dvaro parkas tvarkomas kaip gamtos „Natura 2000“ buveinė: nutiesti pasivaikščiojimo takai, įrengta minimali (ir patogi) infrastruktūra parko lankytojams, tačiau palaikoma ir stebima natūrali brandžių ir senolių medžių raida, augimo sąlygų kaita. Kaip pastebėjo arboristas ekspertas R. Žilinskas, šis parkas – tikras „senolių medžių pensionatas“. Senųjų alėjų liepos, išlakūs skroblai, juodalksniai ištvermingai laikosi, veši, kuria gamtiškojo parko dermę ir seno parko medynų bendrijas, žadinančias tausojančios gamtonaudos idėjas.  

Vainežerio dvaro parko senoliai medžiai išgyvena savo lemtį. K. Žalnierukynaitės nuotr.

Dendrologinių tyrimų, atliktų parkotyrininko Kęstučio Prano Labanausko, duomenimis Veisiejų dvaro parke (apie 17,5 ha) auga iki 50 skirtingų rūšių maždaug 2000 medžių. 38 parko medžiai įtraukti į Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą. Dominuojanti medžių rūšis Veisiejų dvaro parke – juodalksnis (Alnus glutinosa), gausu paprastųjų uosių (Fraxinus excelsior), liepų, klevų. Dendrologinių tyrimų duomenimis prieš parko tvarkymo projekto įgyvendinimą (2019–2021) iš 550 parke augančių juodalksnių 34 buvo pažeisti ligų, mechaninių žaizdų, nudžiūvę ar nuskurdę.

Veisiejų dvaro parkas puikuojasi antruoju pagal didumą ir drūtumą Lietuvoje uosiu, gamtos paveldo objektu. Tačiau jo didybė gerokai sumenkusi. 2018 m. šiam medžiui taikytos lajos priežiūros, puoselėjimo ir sutvirtinimo priemonės (atliko „Arbovita ir Ko“). Parko tvarkymo metu įrengta nauja medžio apsaugos tvorelė aprėpia labai nedidelę polajo dalį, šalia medžio įrengta apžvalgos aikštelės „pasaga“ slegia dalį šaknyno.

Atsižvelgiant į dendrologinio tyrimo duomenis Veisiejų dvaro parke buvo numatytas 60 sausų, biologiškai ir mechaniškai pažeistų ar stelbiančių saugomus medžius medžių šalinimas, 130 medžių genėjimas ir 25 medžių atsodinimas, išlaikant istorinę rūšinę sudėtį. Arboristų akimis žvelgiant parke dar yra ką tvarkyti ir ką puoselėti. Seminaro dalyviai galėjo padiskutuoti medžių tvarkybos klausimais. Kursantus nustebino iš aukštos metalinės atramos guolio vėtros išblokštas pasvirusio medžio kamienas. Atrama nebeatlieka savo funkcijos ir tapo medį žalojančiu įrenginiu.

Praktinis pasižvalgymas po istorinius želdynus Arboristinio vertinimo pagrindų mokymo kursų dalyviams suteikė teorinių, metodinių ir praktinės analizės įgūdžių, kurie reikalingi rūpinantis želdinių gerove ir teikiant konsultacijas dėl želdinių priežiūros ir puoselėjimo.

KŽEG informacinė tarnyba, 2023-02-20