Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) nario atstovai – Vytauto Didžiojo universiteto Kauno Botanikos sodo mokslo darbuotojos dr. Vilija Snieškienė ir dr. Antanina Stankevičienė jau kelerius metus stebi Kauno miesto želdynų ir želdinių būklę. Mokslininkės kasmet parengia išsamią stebėsenos ataskaitą, tyrimų medžiagą pristato ir apibendrina straipsniais mokslo žurnaluose.

2013–2014 m. Kauno miesto želdinių būklė įvertinta 62 pastovaus (nuolatinio) stebėjimo taškuose: 34 gatvėse, 14 parkų ir 8 skveruose. Stebėta 16 rūšių ir 3 veislių 2411 medžių būklė. Vėliau stebėjimo vietų, taškų ir medžių sąrašas buvo gerokai išplėstas. 2018 m. Kauno mieste įvertinta želdinių būklė 52 nuolatinio stebėjimo taškuose – 48 gatvėse ir 4 parkuose stebėti 5847 sumedėję augalai (24 gentys, 48 rūšys).

Kauno miesto želdynų ir želdinių būklės 2013–2018 m. stebėsenos ataskaitas (6) galima rasti ir skaityti Kauno miesto savivaldybės tinklalapyje: www.kaunas.lt/aplinka/krastovaizdis-ir-zeldiniai  

Tokia želdinių ir želdynų būklės stebėsena turėtų dominti ir kitų miestų savivaldybes. KŽEG narių – Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacijos, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos – mokslininkai yra pasirengę atlikti tokius tyrimus, kurie padėtų ne tik stebėti miesto aplinkos pokyčius, bet ir geriau prisitaikyti prie šių pokyčių, padėtų valdyti miesto aplinkos, želdynų būklę ir užtikrinti gyventojų gerovę.

Tokia želdinių ir želdynų būklės stebėsena turėtų dominti ir kitų miestų savivaldybes. KŽEG narių – Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacijos, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos – mokslininkai yra pasirengę atlikti tokius tyrimus, kurie padėtų ne tik stebėti miesto aplinkos pokyčius, bet ir geriau prisitaikyti prie šių pokyčių, padėtų valdyti miesto aplinkos, želdynų būklę ir užtikrinti gyventojų gerovę.

KŽEG informacinė tarnyba