direktorius Steponas Deveikis

Miškų ūkio inžinierius (1978), asocijuotas Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narys (nuo 2013 m.), dirbo ir dirba žemėtvarkos ir kraštotvarkos, nekilnojamojo turto vadybos ir vertinimo, parkotyros srityse; rašo parkų istorijos, kraštovaizdžio architektūros kūrybos, želdynų tvarkymo temomis. Yra prisidėjęs prie mokslinių konferencijų kraštovaizdžio architektūros temomis organizavimo, įvairių mokslo leidinių sudarymo, parengimo ir išleidimo. Daugelio tarptautinių konferencijų dalyvis ir pranešimų, publikacijų autorius.

Ekspertinės veiklos pobūdis: kraštovaizdžio formavimo ir apsaugos, parkų tvarkymo ir atkūrimo projektų, aplinkotvarkos darbų ekspertizės.

Su bendraautoriais yra parengęs parkų ir kitų želdynų tvarkymo projektų, svarbiausi jų: Šilutės parko (1986–1988); A. Hrebnickio memorialinės sodybos aplinkumos (1987), agrarinių teritorijų kompleksinio želdinimo albumas (1985–1989), Ilzenbergo dvaro parko (Rokiškio r.) atkūrimo projektas (2013–2018). Su kolegomis 2008–2010 m. atliko Lentvario dvaro parko tyrimus ir parengė Lentvario dvaro parko istorinės ir meninės raidos ir dendrologinių tyrimų apybraižas. Už šį darbą pelnyta antroji vieta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2011 m. organizuotame kraštovaizdžio architektūros darbų konkurse (kraštovaizdžio tyrimų srityje). Buvo Vilniaus Sapiegų parko ir Trakų Vokės parko tvarkymo ir atkūrimo projektų ekspertų grupės narys (2017).