Visuomenės ir specialistų, savivaldybių administracijų ginčų dėl želdynų tvarkymo projektų kontekste įdomi ir naudinga bus Kretingos rajono savivaldybės ir Kretingos muziejaus su Lietuvos arboristų asociacija, Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupe organizuojama dviejų dienų mokslinė ir praktinė konferencija „Istorinių parkų išsaugojimas ir jų priežiūra“. Renginys vyks Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 20) ir dvaro parke 2019 m. balandžio 11 ir 12 dienomis. Renginio, kurį remia Lietuvos kultūros taryba ir Kretingos rajono savivaldybė, programa prisegta čia. Dalyvavimas jame nemokamas. Kviečiame registruotis ir dalyvauti.

Didelę dalį konferencijos pranešimų ir praktinių užsiėmimų parengė ir atliks Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės atstovai. Bundanti gamta ir gyvas medis visada nusipelno pagarbos ir atidos. Pagarbos medžiui turime siekti ir mokytis visi.