2019 m. pabaigoje lietuvių kalba išleistas Europos arboristikos tarybos (European Arboricultural Council, EAC) leidinys Europos medžių priežiūra. Praktinis sodinimo, genėjimo, saugaus darbo praktikos vadovas yra svarbus ne tik arboristamas, bet ir kraštovaizdžio architektams, želdinių ir želdynų ekspertams, inventorizacijos vykdytojams, medžių priežiūros organizatoriams, savivaldybių administracijų specialistams, o pirmiausia praktikams, vykdantiems medžių sodinimo ir genėjimo darbus.

Šis leidinys yra sudėtinė Europos medžių priežiūros darbininko vadovo – arboristikos norminio dokumento – dalis. 60 puslapių knygą sudaro 3 dalys, aptariančios  medžių sodinimo, genėjimo, saugaus darbo praktikos dalykus, kurie buvo išdėstyti ankstesniuose leidiniuose anglų kalba (European Tree and Palm Planting GuideEuropean Tree Pruning Guide; A Guide to Safe Work Practice). Naujo sudėtinio leidinio European Tree Care: A Practical Guide to Planting, Pruning and Safe Work Practice vertimas į estų, latvių, lietuvių ir suomių kalbas atliktas ir publikuojamas įgyvendinant Europos Sąjungos Erasmus+ programos projektą „ARBORISTAI: medžių priežiūra urbanizuotose teritorijose kuriant tvarius Baltijos jūros regiono miestus“.

Šio leidinio nuostatos turi būti diegiamos praktikoje, į jas turėtų būti atsižvelgiama Lietuvos Respublikos želdynų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų tekstuose, pirmiausia, medžių genėjimo taisyklėse ir kituose želdinių įveisimą ir priežiūrą reglamentuojančiuose dokumentuose. Iš esmės šis leidinys turi tapti nacionaliniu vadovu vykdant medžių sodinimo ir priežiūros (pirmiausia, genėjimo) darbus, arboristines miesto želdinių ekspertizes.