Lietuvos savivaldybių administracijos stengiasi išvengti ginčų ir konfliktinių situacijų dėl miestų ir miestelių, gyvenviečių želdinių bei želdynų tvarkymo ir priežiūros, tad plečia komunikaciją su suinteresuota visuomene ir vietos bendruomenėmis, organizuoja dalykinius seminarus šiomis temomis. Tokie seminarai 2020 m. surengti Radviliškyje ir Trakuose.

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) parengė profesinio seminaro „Želdinių ir želdynų tvarkymas – ekspertų patarimai“ modulį, kuris adaptuojamas pagal konkrečios savivaldybės aktualijas ir problematiką. Dr. Julius Bačkaitis (UAB „Želdynų vizija“, VDU Žemės ūkio akademija) supažindina su želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo teisės aktais, akcentuodamas savivaldybėms priskirtas funkcijas, teises ir pareigas. Jis taip pat aptaria detaliosios želdinių inventorizacijos tikslus, naudą, problemas, pateikia praktinių pavyzdžių, savivaldybės teritorijoje atliktų inventorizacijų apibendrinimą.

Steponas Deveikis

KŽEG direktorius Steponas Deveikis savo pranešimu analizuoja bendrąsias želdinių ir želdynų išsaugojimo problemas, aptaria priešprojektinių tyrimų svarbą, pataria, kaip įvertinti, saugoti, tvarkyti želdinius ir želdynus vadovaujantis ekologiniais, sociokultūriniais, ekonominiais, estetiniais kraštovaizdžio architektūros kriterijais,  apžvelgia invazinių medžių ir krūmų tvarkymo klausimus, sprendimų želdinių tvarkyboje kompleksiškumo aspektus.

Renaldas Žilinskas

Profesionalus arboristas ir KŽEG ekspertas Renaldas Žilinskas (UAB „Arbovita ir Ko“, Lietuvos arboristų asociacija) pateikia naują požiūrį į medžių priežiūrą. Jis yra parengęs išsamią vaizdinės medžiagos pateiktį ir pranešimą – profesionalo patarimus ir komentarus apie medžių genėjimą, genėjimo klaidas, medžio šaknų ir lajos apsaugą, miesto medžių gyvybingumo skatinimą ir palaikymą.

Savivaldybėms pageidaujant seminaro tematika gali būti papildoma. Pavyzdžiui, sumedėjusių augalų fitopatologijos specialistas dr. Remigijus Bakys (Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija) yra parengęs medžiagą apie medžių kamienų būklės ir  puvinių išplitimo instrumentinio tyrimo ir vertinimo dalykus.

Į seminarus kviečiami ne tik savivaldybių administracijų specialistai, seniūnijų atstovai, bet ir visi besidomintys želdinių ir želdynų tvarkymo problemomis. Tiek Radviliškyje, tiek Trakuose seminaruose dalyvavo po 20 dalyvių. Radviliškyje daugumą sudarė seniūnijų atstovai, Trakuose aktyviai dalyvavo kraštovaizdžio architektai, kultūros paveldo ir gamtos apsaugos specialistai ir entuziastai. Žinoma, norėtųsi aktyvesnio želdinių tvarkymo įmonių specialistų, atliekančių darbus, tvarkymo darbų organizatorių dalyvavimo. Jiems tokie seminarai, pokalbiai, šiuolaikinės arboristikos teorinės ir praktinės patirties, technologijų ar specialiųjų kvalifikacijų ugdymo dalykai tikrai būtų naudingi.

Per metus (nuo 2019 m. pavasario) KŽEG prisidėjo prie želdinių tvarkymo uždavinių sprendimo ne tik konkrečiomis ekspertizėmis, bet ir dalykiniais seminarais Kretingoje (su Kretingos muziejumi), Anykščiuose (su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Anykščių savivaldybe), Radviliškyje ir Trakuose. Kiekviena savivaldybė gali tikėtis profesionalios KŽEG narių konsultacijos ir patarimų želdinių ir želdynų priežiūros ir tvarkymo klausimais. 

KŽEG informacija