Pačioje 2019 m. pabaigoje Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) patvirtino ir akreditavo kraštovaizdžio architektūros bakalauro studijų programą Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Architektūros fakultete. Programai suteiktas valstybinis kodas 6121PX058 (menų studijų krypčių grupė). Programa akredituota iki 2024 m. birželio 30 d. Pirmieji studentai bus priimami 2020 m. vasarą (2020–2021 mokslo metams).

Taip žengiamas naujas kraštovaizdžio architektūros akademinio mokymo žingsnis, suteikiama galimybė įgyti kraštovaizdžio formavimo uždaviniams klimato kaitos sąlygomis spręsti reikalingą specialybę ir kvalifikaciją. Esame tikri, kad studijų programoje bus skirta dėmesio taikomajai (ar architektūrinei) dendrologijai, arboristikos (medžių priežiūros, genėjimo, tvarkymo) pagrindams, kraštovaizdžio analizės ir vertinimo, tvarios aplinkos formavimo dalykams.

Tikimės, kad akademinis personalas, o vėliau ir nauji kraštovaizdžio architektūros specialistai, sėkmingai įsijungs į mūsų asociacijos – Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) – veiklą, prisidės prie arboristinių, želdynų tvarkymo projektų rengimo ir ekspertizių.

Linkime sėkmingo akademinio darbo ir puikių studijų.

Steponas Deveikis, KŽEG direktorius