TEORINIS IR PRAKTINIS SEMINARAS

AMALO (VISCUM ALBUM) PLITIMO KONTROLĖ IR VALDYMAS

KAUNAS, 2020-03-06

Seminaro pranešėjas – čekų arboristas dr. inž. Jaroslav Kolařik (Jaroslavas Kolaržikas), bendrovės SAFE TREES, s.r.o. (Hlinky 162/92, 603 00 Brno; www.safetrees.cz) vadovas ir ekspertas.

Seminaro objektas – paprastasis amalas (Viscum album; toliau – amalas), pusiau parazitinis visžalis puskrūmis, augantis ant medžių – beržų, tuopų, obelų, liepų, pušų – ir siurbiantis savo maitintojų maisto medžiagas. Kai amalas gausiai apninka medį, jį alina. Todėl amalo plitimas turėtų ir galėtų būti valdomas. Piečiau Lietuvos esančios šalys turi savų receptų ir būdų kontroliuoti šį puskrūmį.

Seminaro turinys. Bus aptartas ir pademonstruotas praktiškai amalo kontrolės procesas naudojant preparatą Cerone. 

Dalyviai. Į seminarą kviečiame savivaldybių administracijų specialistus, miestų ir miestelių želdinių priežiūros ir tvarkymo įmonių darbuotojus, arboristus, dendrologus, sodininkus, kraštovaizdžio architektus, miškininkus, ypač iš piečiau Kauno, Užnemunėje esančių savivaldybių, kur amalas (Viscum album) yra dažnas ir išplitęs.

Seminaro vieta: Kaunas, VDU Botanikos sodas, Ž. E. Žilibero g. 2 (Tado Ivanausko auditorija)

Seminaro 2020 m. kovo 6 d. programa ir darbotvarkė:

Laikas Tema ir turinys Content of agenda
9.30–10.00 Dalyvių atvykimas, registracija, atvykimo kava Arrival, registration, coffee
10.00–11.00 Sveikinimo žodis, lektoriaus pristatymas. Įvadas: paprastojo amalo (Viscum album) augimo strategijos; šeimininkų struktūra; sklaida;  išplitimas Čekijoje ir Europoje, remiantis www.checktrees.com projekto tyrimais Introduction: Mistletoe (Viscum album) growing strategies; host structure; spread in the CZ and Europe based on research within project    <www.checktrees.com>
11.00–11.50 Stebėsena: medžio įvertinimo metodika, reikalinga amalo atakai ištirti; medžio gyvybingumas; amalo kolonizacijos galios įvertinimas.   Monitoring: methodology of tree assessment needed for research of mistletoe attack;  tree vitality; mistletoe colonisation assessment.
11.50–12.50 Valdymo strategijos: – medžio genėjimas; – cheminis apdorojimas; – medžių kirtimas; – konkretaus medžio optimalaus sprendimo matrica. Management strategies: – tree pruning; – chemical treatment; – tree felling; – decision matrix of optimal solution for a particular tree.
12.50–13.30 Pietūs Lunch
13.30–14.30 Išsamiai apie cheminį apdorojimą: – kaip tai veikia; – kaip juo naudotis; – ankstesnių programų patirtis; – taikymo ir naudojimo ribos. Chemical treatment in detail: – how does it work; – how to use it; – experience from past applications; – limits of use.
14.30–15.30 Praktinis demonstravimas parke Practical show in the field

Būtina išankstinė registracija (iki 2020-03-04) seminaro vadovo el. pašto adresu: steponas.deveikis2@gmail.com

Seminaro dalyvio mokestis25 eurai – turi būti sumokamas pavedimu į organizatorių (KŽEG) sąskaitą

LT76 7300 0101 5754 1820 (Swedbank), nurodant dalyvio vardą ir pavardę ir mokėjimo paskirtį „už seminarą Kaune“. Atvykstama savo lėšomis; į dalyvio mokestį pietų kaina neįskaičiuota.

Seminaras vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Dalyviams bus įteikiami seminaro dalyvio pažymėjimai.

Organizatoriai pasilieka teisę papildyti, patikslinti arba keisti seminaro darbotvarkę.

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės direktorius         Steponas Deveikis