VDU Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto (MEF)  ir Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) atstovų iniciatyva 2021-06-09 surengtas nuotolinis vaizdo seminaras „Želdynų inventorizavimo, tvarkymo bei priežiūros aktualijos ‘2021“.

Jis buvo skirtas Lietuvos savivaldybių specialistams, atsakingiems už želdinius ir želdynus. Seminare norėta pasidalinti įžvalgomis apie naujos redakcijos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatas, jų taikymo perspektyvas ir problemas Lietuvos savivaldybėse.

Seminaro dalyvius, kurių susirinko ir prisijungė apie 60, pasveikinęs Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Edmundas Bartkevičius,  išreiškė viltį sulaukti norinčių studijuoti žaliosios aplinkos puoselėjimo mokslus. Fakulteto prodekanas doc. dr. Remigijus Žalkauskas parengė puikų pranešimą  apie „3 – 30 – 300 taisyklę“  gyvenimo kokybei mieste vertinti. Jis aptarė miestų miškų ir parkų poreikį ir svarbą formuojant žaliųjų erdvių sistemas, teikiant gyventojams ekosistemines paslaugas.

Pagrindiniai Lietuvos želdynų ir želdinių inventorizavimo profesionalai, MEF lektoriai ir KŽEG nariai-ekspertai dr. Kšištof Godvod ir dr. Julius Bačkaitis pasidalijo bendrosios ir detaliosios želdinių inventorizacijos patirtimi ir įžvalgomis apie naujos Želdynų įstatymo   redakcijos (įsigaliosiančios nuo 2021-11-01) keliamus iššūkius ir problemas. Naujoji Želdynų įstatymo redakcija teikia naujų vilčių ir naujo nerimo. Didelio auditorijos dėmesio sulaukė dr. J. Bačkaičio pranešimas „Želdynų inventorizavimo ir tvarkymo juridiniai konfliktai“.

Seminaro pranešėjai, KŽEG ekspertai Steponas Deveikis, Renaldas Žilinskas  analizavo želdinių tvarkymo ir priežiūros klausimus, arboristikos praktikos problemas. Aktualūs lieka profesionalumo ir atsakomybės, viešojo intereso prioriteto ir suinteresuotos visuomenės, darbų tęstinumo, siekiant užtikrinti tvarią miestų ir miestelių želdinių ir želdynų plėtotę, išlaikyti želdinių sveikumą, ilgaamžiškumą ir tinkamą ekologinę bei estetinę būklę. Seminaro dalyviai turėjo progą išsakyti savo abejones ir lūkesčius, kad savivaldybėse bus skiriama dėmesio ir finansinių išteklių želdynams ir žaliajai infrastruktūrai kurti.

KŽEG informacija, 2021-06-09