Daugiau nei 80 dalyvių ir klausytojų prisijungė į nuotolinį vaizdo seminarą „Medžių šaknyno apsauga statybos projektuose“.

Keturi seminaro lektoriai: Giedrė Čeponytė, Steponas Deveikis, Renaldas Žilinskas ir dr. Vaiva Deveikienė savo pranešimuose apžvelgė ir praktiniais pavyzdžiais pranešimų pateiktyse analizavo teorinius ir praktinius medžių apsaugos klausimus. Daugiausia dėmesio buvo sutelkta į metodinius medžių „neregimosios“ dalies – šaknų – apsaugos dalykus (G. Čeponytės ir S. Deveikio pranešimai).

Aptarti ir bendresni želdinių (medžių ir krūmų) išsaugojimo klausimai statybos ir urbanistinės plėtros procesuose. Pateikti arboristo (R. Žilinskas) ir projektuotojo (kraštovaizdžio architektė dr. V. Deveikienė) požiūriai bei įžvalgos, rekomendacijos.

Pranešimuose dažnai buvo minimas ir analizuojamas 2020 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato architekto Gintaro Balčyčio Vilkaviškio autobusų stoties projektas – stogu apglėbti brandūs medžiai. Daug pavyzdžių, nuotraukų seminaro klausytojams buvo parodyta iš Vilniaus, Klaipėdos, kitų miestų statybos ir aplinkos tvarkymo projektų, arboristinių ekspertizių.


Vilkaviškio autobusų stoties medžiai – neatsiejama architektūrinės kompozicijos dalis; architektas Gintaras Balčytis.

Nuotolinė seminaro auditorija buvo dėmesinga ir smalsi – sulaukta nemažai klausimų, diskutuota ir pasidalinta asmenine patirtimi, aktualiomis problemomis. Seminare sulaukta daugelio savivaldybių administracijų specialistų, projektuotojų ir projektų rangovų atstovų, želdinių ir želdynų priežiūros specialistų, arboristų dėmesio.

Kaip įprasta, seminaro klausytojams buvo įteikti seminaro dalyvio pažymėjimai ir pranešimų pateikčių kopijos. Dalyvių atsiliepimai, padėkos organizatoriams ir pranešėjams liudija temos ir panašių seminarų aktualumą, nuteikia didesnei ir nuosekliai švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo programai. KŽEG seminarų tradicija bus tęsiama. Tad tariame „iki naujų susitikimų“.

KŽEG informacija, 2021-03-08