Medžių priežiūrai skiriamas vis didesnis visuomenės ir savivaldybių administracijų dėmesys
klimato kaitos sąlygomis reikalauja kvalifikuoto profesionalaus specialisto, gebančio puoselėti miestų ir
gyvenviečių želdinius, medžius senolius, gamtos ir kultūros paveldo objektus. Medžių priežiūros
profesionalumo reikalavimų nuostatas įtvirtina ir naujoji Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo
redakcija, galiojanti nuo 2021-11-01, kiti teisės aktai. Pagaliau pats ūkinio gyvenimo ritmas ir
kraštovaizdžio formavimo uždaviniai prioritetus teikia profesionalumui ir žiniomis grįstai praktikai.
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (KMAIK), bendradarbiaujant su Kraštovaizdžio ir
želdynų ekspertų grupe (KŽEG), kitais socialiniais ir akademiniais partneriais, 2021 m. įsteigtas ir
Europos arboristikos taryboje (European Arboricultural Council) įregistruotas Želdynų specialistų
sertifikavimo centras (ŽSSC) 2022 m. rudenį organizuoja medžių priežiūros (arboristikos) specialistų
mokymo kursus pagal:
1) medžių priežiūros (arboristikos pagrindų) mokymo programą (aukštutinės arboristikos
naudojant virvių techniką modulis ir žemutinės arboristikos modulis). Šią programą išklausę įgyja
žinių, reikalingų medžių priežiūros ir arboristikos darbams atlikti bei ETW kvalifikacijos egzaminui laikyti.
Kursų programa sudaryta pagal Europos arboristikos tarybos (EAC) išleistą medžių priežiūros specialisto-
arboristo (ETW) kvalifikacijos vadovą.

Aukštuminės arboristikos specialistai praeis kartu ir žemutinės arboristikos kursą, o žemutininkai tik
susipažins su lynų technika, tačiau nelaipios ir jų praktiniai mokymai užtruks trumpiau. Mokymai vyks du
kartus per mėnesį kas antrą penktadienį ir šeštadienį, truks apie pusantrų metų. Teorija galima
nuotoliniu būdu, praktiniai mokymai vyks visoje Lietuvoje, priklausomai nuo to, kur bus objektas.
Modulis orientuotas daugiau į praktinį mokymą ir suteikiamos tik bazinės žinios. Tai startas kitoms
pozicijoms. Baigus šį modulį bus galima ruoštis ETW kvalifikacijos egzaminui.

Reikalingas vidurinis išsilavinimas.


2) medžių būklės arboristinio vertinimo mokymo programą (100 akademinių valandų). Ši
programa aktuali specialistams, atliekantiems želdinių būklės ekspertizes, vadovaujantiems arboristikos
priemonių, želdynų ir želdinių tvarkymo projektams, vykdantiems šių projektų techninę priežiūrą.
Kviečiame į šiuos kvalifikacijos ugdymo kursus savivaldybių įstaigų ir įmonių, vykdančių medžių
priežiūros darbus, specialistus, taip pat specialistus, atliekančius želdinių būklės ekspertizes,
dirbančius savivaldybių želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros komisijose, kraštovaizdžio
architektus, projektuojančius želdinių ir želdynų tvarkymą.

Reikalingas aukštasis išsilavinimas ir patirtį želdinių priežiūroje įrodantys dokumentai.

Šiuos teorinius ir praktinius kursus ves KMAIK dėstytojai, KŽEG ekspertai, Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos specialistai. Dalyviai aprūpinami metodine medžiaga (skaitmeniniu formatu). Kursai organizuojami mišriu – nuotoliniu ir akivaizdiniu būdu KMAIK mokymo bazėje Girionyse, Kauno rajone.

Baigusiems kursus dalyviams bus išduoti pažymėjimai, nurodant išklausytą programą ir kursų trukmę (valandų skaičių).
Abiejų arboristikos kursų programos pridedamos. Kursų dalyvio įmokos dydžiai (kaina):

 • 1 pakopos arboristikos pagrindų programa: aukštuminės arboristikos naudojant virvių
  techniką modulis – 2000 (du tūkstančiai) eurų; žemutinės arboristikos modulis – 1200 (vienas
  tūkstantis du šimtai) eurų
  .
 • Arboristinio vertinimo (100 akad. val.) programa – 550 (penki šimtai penkiasdešimt) eurų.
  Įmoka sumokama į KMAIK ŽSSC nurodytą sąskaitą patvirtinus dalyvio registraciją.
  Norintys dalyvauti arboristo kvalifikacijos kursuose turi užsiregistruoti iki lapkričio 3 d.
  (įskaitytinai) el. pašto adresu arboristas@kzeg.lt arba lkasforumas@gmail.com‚ nurodant dalyvio vardą, pavardę, pageidaujamą programą, atstovaujamą įmonę ar įstaigą ir jos rekvizitus. Tuo pačiu adresu teikiama detalesnė informacija apie mokymo kursų organizavimą.
  PRIDEDAMA. Arboristikos pagrindų mokymų programos, 7 ir 8 lapai.

Kontaktai pasiteirauti: arboristas@kzeg.lt ; lkasforumas@gmail.com; tel. +370 687 43847 (Steponas);

+370 656 57886 (Kristina).