Kaune duris atverianti Lietuvos inžinerijos kolegija susikūrė bendru sutarimu susijungus
Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos (KMAIK) bei Kauno technikos (KTK) kolegijoms.

„Tokia specializuota inžinerijos kolegija, sutelkusi modernią praktinių įgūdžių bazę ir patyrusius
dėstytojus, yra būtinybė. Vykdomos studijų programos yra ir lieka unikalios, paklausios,
orientuotos į specialisto praktiko, turinčio teorinių studijų krypties žinių ir praktinių įgūdžių bei
platų kompetencijų spektrą, parengimą“, – teigia KMAIK vadovas dr. Remigijus Bakys. – „Artimi
ryšiai su verslu, tarp jų ir arboristikos įmonėmis bei specialistais, leis tęsti bendradarbiavimą su
praktikais, atliepti ne tik Kauno regiono, bet ir Lietuvos poreikius.“

KMAIK specialybių studijų programų rinkinys. KMAIK medžiaga

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) nuoširdžiai linki naujajam kolegijų
junginiui sėkmingos akademinės ir praktinės veiklos. KMAIK indėlis į arboristikos, želdynų ir
želdinių priežiūros specialistų rengimą, europiniu mastu – Europos arboristikos taryboje –
pripažinto Želdynų specialistų sertifikavimo centro veiklą buvo svarus ir reikšmingas. Tikimės,
kad toks išliks ir naujojoje kolegijoje. Medžių būklės arboristinio vertinimo pagrindų mokymo
kursus nuo 2022 m. rudens iki 2024 m. pavasario baigė trys grupės (laidos), 65 specialistai iš
Lietuvos savivaldybių administracijų, architektūros ir kraštovaizdžio architektūros projektavimo
įmonių ir biurų, želdinių priežiūros įmonių.
Naujomis technologijomis pagrįsta inžinerinė mintis ir patirtis yra aktuali, reikalinga ir
arboristikos, želdynų dizaino, kraštotvarkos ir kraštovaizdžio formavimo baruose. Jaunieji
pasiryžėliai studijuoti turi puikias karjeros galimybes.


KŽEG informacinė tarnyba, 2024-06-03