2024 m. rudenį, spalio 10–11 dienomis, Vilniuje Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Vilniaus universiteto Botanikos sodu ir kitais socialiniais ir akademiniais partneriais organizuoja tarptautinę mokslinę ir praktinę konferenciją „Europos arboristikos patirtys ir tendencijos“.  

Konferencija skiriama medžių priežiūros ir apsaugos problemoms ir patirčiai aptarti. Praktinė, akademinė ir visuomeninė medžių ir želdynų priežiūros ir apsaugos veikla Europos valstybėse siejama su urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros praktikos ir mokslo proveržiu. Klimato kaitos keliamos problemos XXI a. pradžioje formuoja naujas tendencijas kraštotvarkoje, urbanistikoje, kraštovaizdžio architektūroje, arboristikoje. Konferencijoje tikimasi  tarpdisciplininio arboristikos, kraštovaizdžio architektūros, urbanistikos, botanikos, geografijos, kraštotvarkos specialistų, šių sričių akademinės bendruomenės atstovų diskurso.

Pranešimus konferencijoje yra pažadėję Čekijos arboristas dr. Jaroslav Kolařik, Italijos mokslininkai arboristai Francesco Ferrini, Stefania Gasperini, Giovanni Morelli, Lenkijos Medžio instituto (Institut Drzewa) darbuotojai ir kiti pranešėjai.

Iki konferencijos planuojama parengti ir išleisti eilinį straipsnių rinkinį Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai (ISSN 2669-2260 ir ISSN 2669-2279), elektroninį ir tradicinį spausdintos knygos pavidalu. Šis kartą per metus leidžiamas recenzuojamas mokslo tyrimų ir praktikos straipsnių rinkinys suteikia galimybes sutelkti įvairių autorių publikacijas ir analizuoti įvairias temas.  Leidinys remiasi prielaida, kad kraštovaizdžio formavimas, želdynų ir želdinių priežiūros dalykai yra ir mokslas, ir taikomasis menas, susijęs su gamtos mokslais, urbanistika, architektūra, teritorijų planavimu, arboristika, kraštovaizdžio dizainu, o praktiniai veiksmai gali ir turi suteikti abipusiai palankių rezultatų žmonėms ir juos supančiai aplinkai. Jie turi būti nukreipti socialinėms ir ekologinėms reikmėms suderinti, kraštovaizdžio tvarumui užtikrinti.

Šįkart leidinyje  ypač laukiami  straipsniai arboristikos, želdinių ir želdynų puoselėjimo temomis.

Siūloma straipsnių tematika:

•                        Istorinė dendrologijos ir arboristikos retrospektyva Baltijos šalyse ir Europoje;

•                        Parkų meno raida ir šiuolaikinės tendencijos, istorinių parkų atgaivinimas;

•                        Želdynų vieta ir reikšmė miestų planavime, miesto parkai ir miškai, jų tvarkymas;

•                        Kraštovaizdžio urbanistika (Landscape urbanism) – naujoji planavimo ir projektavimo paradigma;

•                        Šiuolaikinės želdininkystės ir aplinkos tvarkymo, medžių priežiūros tendencijos;

•                        Konceptualus kūrybinis mąstymas kraštovaizdžio architektūroje;

•                        Medžių priežiūros specialistų (arboristų) ugdymo programos ir projektai;

•                        Europos arboristikos standartai ir jų taikymo Lietuvoje perspektyvos.

Kviečiame Lietuvos ir užsienio mokslininkus, arboristus praktikus, medžių vertinimo ekspertus teikti konferencijos Organizaciniam ir Mokslo komitetams elektroniniu paštu lkasforumas@gmail.com siūlomo pranešimo ir (ar) straipsnio pavadinimą, santrauką (iki 350 žodžių) arba išbaigtą tekstą. Konferencijos organizatorių patvirtinimai, reikalavimai straipsniui ir struktūrinis trafaretas autoriams bus pateikti su antruoju pranešimu iki 2024 m. balandžio 30 d.  

Informacija ir pasiteiravimai – e. paštu lkasforumas@gmail.com

Reikšmingos datos:

Straipsnių ir pranešimų pavadinimų ir santraukų pateikimas Organizaciniam komitetui (e. paštas: lkasforumas@gmail.com) – iki 2024 m. balandžio 20 d.

Konferencijos Mokslo komiteto informacija ir patvirtinimas pateikėjams – iki 2024 m. balandžio 30 d.

Parengtų straipsnių tekstų mokslo darbų leidiniui pateikimas – iki 2024 m. liepos 5 d.

Recenzentų recenzijų pateikimas autoriams – iki 2024 m. liepos 31 d.

Galutinis pataisytų straipsnių tekstų pateikimas spaudai (e. paštas: lkasforumas@gmail.com) – iki 2024 m. rugpjūčio 30 d.

Konferencijos organizatorių ir leidinio leidėjų vardu – Steponas Deveikis