KŽEG arboristas-ekspertas Renaldas ŽILINSKAS, kartu su Lietuvos gamtos fondu dalyvauja „LIFE OSMODERMA“ projekte, kurio specialistai parengė gamtotvarkos planą Kauno ąžuolynui.
Kauno ąžuolynas – tai didžiausias Europoje miesto teritorijoje esantis ąžuolynas, kitados Nemuno ir Neries santakoje plytėjusių ąžuolynų palikimas. Kartu tai – gausiausia niūriaspalvio auksavabalio radavietė Lietuvoje.

Gamtotvarkos plano tikslas – buveinių apsaugai svarbiose teritorijose sukurti palankias sąlygas gyventi retoms ir specializuotoms senųjų ąžuolynų rūšims, kurias atstovauja niūriaspalvis auksavabalis. Tam, kad tikslas būtų pasiektas šiose saugomose teritorijose reikia atkurti ir užtikrinti niūriaspalvio auksavabalio mikrobuveinių – senų lapuočių medžių – tinkamas ekologines sąlygas.

Senųjų medžių apsaugai numatytos įvairios priemonės. Pačios svarbiausios – senųjų medžių lajų korekcija, senųjų medžių lają peraugančių, juos nustelbiančių jaunų medžių pašalinimas ir invazinių rūšių, tokių kaip uosialapis klevas, naikinimas. Kadangi abi saugomos teritorijos yra ir miesto parkai, numatytos priemonės ir lankytojų saugumui užtikrinti, pavyzdžiui, žmonėms grėsmę keliančių sausų šakų šalinimas ir grėsmę keliančių sausuolių pavertimas stuobriais.

Apie tai – LRT reportaže.