Mieli kolegos, bičiuliai ir mūsų paslaugų užsakovai, linkime jums laimingų ir sėkmingų 2022-ųjų. Gražių ir kilnių tikslų, sėkmingo jų įgyvendinimo, sveikatos ir prasmingų darbų 2022-aisiais. Gražių ir laimingų metų. KŽEG direktorius ir valdyba, 2021-12-30

2021-ieji kupini gražių sukakčių Daujotų giminėje – vasarą minėjome 130-ąsias Lietuvos nusipelniusio miškininko, smėlynų apželdinimo Lietuvoje pradininko, pedagogo ir mokslininko Marijono Daujoto (1891–1975) gimimo metines; spalio 21 d. sukako 100 metų nuo miškininko sūnaus dailininko tekstilininko Vladislovo (Vlado) Daujoto (1921–2009) gimimo; gruodžio 8 d. Vlado…

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija,  Klaipėdos universitetu (KU) ir Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija organizuota mokslinė ir praktinė konferencija „Kraštovaizdžio formavimo, želdinių ir želdynų gerovės kūrimo uždaviniai ir iššūkiai“ vyko nuotoliniu būdu, tačiau dėl to…

Išleistas naujas 2021 m., periodinio recenzuojamų mokslinių straipsnių leidinio Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai = Landscape Architecture – the Theoretical and Practical Aspects  (ISSN 2669-2260, spaudinys; ISSN 2669-2279, internete) numeris*. * Kraštovaizdžio architektūra – teorijos ir praktikos aspektai = Landscape Architecture – the…

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) su Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija,  Klaipėdos universitetu (KU) ir Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacija organizuoja nuotolinę mokslinę ir praktinę konferenciją „Kraštovaizdžio formavimo, želdinių bei želdynų gerovės kūrimo uždaviniai ir iššūkiai“. Konferencija vyks nuotoliniu būdu per…

KŽEG ieško pagalbininkų ir pirktų individualiai dirbančių specialistų paslaugas medžių lajų ir šaknyno projekcijoms žymėti skaitmeniniuose brėžiniuose dwg formatu, su AUTOCAD programine įranga. Dirbti tektų su KŽEG želdinių inventorizacijos ekspertais. Apmokama už atliktą darbą pagal sutartą įkainį. Pasiūlymus ir motyvacinius prisistatymus kviečiame siųsti el. paštu:…

Spalio 22-24 dienomis, Vienoje, vyksta Europos arboristikos tarybos (EAC) metinis susirinkimas. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Želdynų specialistų sertifikacinio centro, oficialiai registruoto EAC, atstovai jame taip dalyvauja. Arboristų bendruomenei parvešime naujas specialistų rengimo gaires ir žinias, kuriomis dalijosi įvairių sričių profesionalai. Šis renginys, ypač…

Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) iniciatyva su socialiniais partneriais Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (KMAIK) įsteigtas ir Europos arboristikos taryboje (EAC) įregistruotas Želdynų specialistų sertifikavimo centras (ŽSSC) sėkmingai įveikė pradinį ir labai reikšmingą veiklos etapą – pirmąkart Lietuvoje organizavo Europos medžių priežiūros specialistų…

VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“ bendradarbiaudama su Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupe (KŽEG) organizuoja ir vykdo „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo arboristo mokymo programą“. Šioje mokykloje išklausę kursus ir sėkmingai išlaikę teorijos ir praktikos baigiamuosius egzaminus, galite gauti pasirinktos arboristikos krypties arboristo pažymėjimą. Mokymai organizuojami sąlyginai arboristiką skirstant…

2021 m. rugsėjo 30 – spalio 1 dienomis Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje (KMAIK, Liepų g. 1, Girionys, Kauno raj.) vyks Europos medžių priežiūros specialisto (European Tree Worker, ETW) kvalifikacijos egzaminas, kurį organizuoja KMAIK Želdynų specialistų sertifikavimo centras (ŽSSC). Šis centras KMAIK įsteigtas bendradarbiaujant…