Europos arboristikos standartų (EAS) rengimo darbo grupė, bendradarbiaudama su Europos arboristikostaryba (EAT, angl.  European Arboricultural Council – EAC), paskelbė pirmąjį naujai parengto standarto, pavadinto „Europos medžio būklės vertinimas“, projektą. Šis projektas dabar yra atviras viešai peržiūrėti ir komentuoti.Kviečiame visus arboristikos konsultantus, ekspertus, želdinių būklės vertintojus ir…

Į problemas ir teisines spragas, kurias mūsų asociacija ne kartą nurodė Aplinkos ministerijai, dėl medžių priežiūros taisyklių ir medžių būklės ekspertizių atlikimo, dėmesį atkreipė ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), pateikdama šiomis temomis Antikorupcinio vertinimo išvadą. Siūlome ir kviečiame susipažinti su šiuo dokumentu.

Taip ir parašyta – brandus ąžuolas „neišsiskiria jokia reikšminga ekologine verte“.  Vilniuje Ceikinių gatvėje augusio medžio arboristinis įvertinimas atliktas 2023 m. vasario 9 d. Tuo metu vertinta medžio kamieno ir lajos būklė. Tai aišku, kam gi laukti medžio vegetacijos laikotarpio, kad pamatytume gyvybingą, vešlią, gražiai sulapojusią…

Steponas Deveikis, Renaldas Žilinskas, Kristina Žalnierukynaitė, Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė Europos arboristikos taryba (European Arboricultural Council, EAC), kurios nariais yra ir dvi Lietuvos asociacijos, ėmėsi aiškiau artikuliuoti želdinių priežiūros, globos, bendriau sakant, želdinių gerovės užtikrinimo klausimus ir rekomendacijas. Dar 2019 m., vykdant „Erasmus +“…

Kristina Žalnierukynaitė Prasidėjus karui Ukrainoje davėme sau žodį, kad kai tik jis baigsis, važiuosime padėti šaliai atstatyti jų svarbų ir neįkainojamą išteklių – žaliąjį rūbą. Sprogimų išdraskytai žemei ir išgyvenusiems žmonėms medžiai  labai svarbūs. Jie valo užterštą orą, o tam reikalinga kuo didesnė lapijos masė. …

Naujojoje Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo redakcijoje savivaldybėms suteikta daugiau teisių ir pareigų želdynų ir želdinių priežiūros ir apsaugos srityje. Todėl šios srities žinios ir patirtys, naujos kompetencijos yra labai reikalingos savivaldybių administracijų specialistams, seniūnijų darbuotojams. Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) dar 2019 m. organizavo…

Permainingos žiemos sąlygomis Arboristinio vertinimo pagrindų mokymo kursų dalyviai 2023 m. vasario 17 d. buvo išvykę į Vainežerio dvaro ir Veisiejų dvaro parkus. Čia jie su kursų lektoriais Renaldu Žilinsku ir dr. Remigijumi Bakiu aptarė senolių medžių būklės ir priežiūros problemas, susipažino su medžių kamienų…

Prieš keletą savaičių, kilniame Vilniaus miesto savivaldybės su socialiniais partneriais organizuotame seminare, su Vilniaus miesto kraštovaizdį projektuojančiais specialistais prakilniai dalijomės patirtimi ir žiniomis apie želdinių statybos projektuose apsaugą, aiškinome, kad sunkiosios technikos važinėjimas statybos sklype kenkia želdinių šaknims, suardo dirvožemį, svarbiausią mūsų kraštovaizdžio išteklių, ant…

Nepaisant Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) bei kitų organizacijų teiktų pasiūlymų ir pastabų, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022-11-30 įsakymu Nr. D1-371 patvirtintos naujos redakcijos „Medžių ir krūmų, vandens telkinių, esančių želdynuose, priežiūros taisyklės“ (toliau – Taisyklės) nuvilia savo neapibrėžtumu ir neišbaigta redakcija.  Jaunų medžių…

Medžių būklės arboristinio vertinimo pagrindų kursai, organizuojami Kauno miškų ir aplinkosinžinerijos kolegijos (KMAIK) bazėje, Želdynų specialistų sertifikavimo centre (ŽSSC), sulaukė želdiniųpriežiūros specialistų, kraštovaizdžio architektų, savivaldybių administracijų ekologijos ir želdynųspecialistų dėmesio. Studijos vyksta mišriu būdu: paskaitos – nuotolinės, praktiniai užsiėmimai irsusitikimai seminaruose – Girionyse, KMAIK. Pirmosios…