Dar viena savivaldybės administracija – šįkart Prienų rajono – pasikvietė Kraštovaizdžio ir želdynųekspertų grupės (KŽEG) specialistus. 2024 m birželio 6 d. Prienuose vyko teorinis ir praktinis seminarastema „Želdinių ir želdynų būklės vertinimas, stebėsena ir priežiūra – ekspertų patarimai“. Seminaredalyvavo Savivaldybės vadovai, Administracijos specialistai, seniūnijų seniūnai.Ekspertų…

Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsigaliojo nauji – didesni – želdinių atkuriamosios vertės įkainiai.Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023-08-23 įsakymu Nr. D1-289 patvirtinta nauja,2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ ir jo priedų, redakcija.Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, kurie nebuvo…