Dr. Nerijus Jurkonis – VDU Botanikos sodo direktorius

Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija yra Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės narė steigėja.

Paslaugos: Botanikos sodų specialistai yra pasirengę atlikti įvairias vietinės ir introdukuotos dekoratyvinės floros, dendrologijos, arboristines, fitopatalogijos, želdinių tvarkymo ir apsaugos ekspertizes.
Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo specialistai turi puikios patirties vykdant Kauno, Alytaus ir kitų miestų želdynų ir želdinių būklės stebėseną (monitoringą). Taip savivaldybių administracijoms sukuriama galimybė ne tik stebėti miesto aplinkos, želdinių pokyčius, bet ir geriau prisitaikyti prie šių pokyčių, valdyti miesto aplinkos, želdynų būklę ir užtikrinti gyventojų gerovę.