2020 m. gruodžio 10 d. plenariniame posėdyje Lietuvos Respublikos Seimas svarstė ir po svarstymo balsavimu pritarė naujai parengtam Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo projektui. Pagrindinio komiteto išvadą dėl šio įstatymo projekto pateikė Seimo aplinkos apsaugos komitetas (komiteto pirmininkė Aistė Gedvilienė) po 2020-12-02 komiteto posėdžio.

2020 m., gruodžio 9 d., Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupės (KŽEG) atstovai kartu su Lietuvos arboristų asociacijos, Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacijos, Lietuvos želdintojų ir dekoratyvinių augalų augintojų asociacijos atstovais dėl šio įstatymo projekto dalyvavo nuotoliniame susitikime-diskusijoje su Seimo nariu ir paskirtuoju aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Diskusijoje buvo išsakyta keletas esminių pasiūlymų dėl įstatymo projekto tobulinimo. Pasiūlyta naujame Želdynų įstatyme išsaugoti arboristikos sąvokos apibrėžtį ir arboristikos žinių bei įgūdžių reikalavimą medžių ir krūmų priežiūros darbams.

KŽEG narė Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija (dr. Nerijus Jurkonis, dr. Audrius Skridaila ir kt.) pateikė pasiūlymą Želdynų įstatymo projekto 14 straipsnyje, kuriame aptartas ir nustatytas specifinių teritorijų želdynų tvarkymo reglamentavimas, įrašyti dar vieną papildomą 8 punktą, kuriame būtų aptartas ir mokslo institucijų specialios paskirties želdynų tvarkymo reglamentavimas, numatant, kad tokie želdynai tvarkomi vadovaujantis šių želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais arba individualiais apsaugos ir tvarkymo reglamentais.

Informaciją apie Želdynų įstatymo projekto svarstymą, pateiktus pasiūlymus ir įstatymo priėmimo eigą galite rasti Lietuvos Respublikos Seimo portale:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/39e816e0387611eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=b424ac1d-7bec-48ca-832e-6fdc7451f914

KŽEG informacija, 2020-12-10