2022-08-24 d. Vilniaus miesto savivaldybės Taryba patvirtino naują Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir
želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją ir jos veiklos nuostatus. Komisijoje 11 narių (pagal
komisijos nuostatus tai maksimalus galimas narių skaičius), į ją įtraukti du miesto tarybos atstovai ir devyni
norą dalyvauti komisijos veikloje išreiškę nepriklausomi nariai, tarp jų ir keletas iš Kraštovaizdžio ir želdynų
ekspertų grupės (KŽEG).
Priimant sprendimus dėl miesto žaliųjų zonų, medžių bei kitų augalų, miesto bendruomenei atstovaus šie
komisijos nariai:
Sigitas Algis Davenis (VšĮ „Lietuvos arboristikos centras“ arboristas);
Dainius Labeckis (VšĮ „Lietuvos arboristikos centras“ narys);
Dainius Putinas (architektas-urbanistas);
Milda Laužikaitė (asociacijos „Išsaugokime Vilniaus medžius“ narė);
Irena Sakalauskaitė (kraštovaizdžio architektė);
Julija Matulytė (amatų mokyklos „Sodžiaus meistrai“ studentė arboristė);
Steponas Deveikis (asociacijos „Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė“ vadovas);
Irena Noreikienė (dendrologė, medžių ir krūmų biologijos ir ekologijos žinovė, KŽEG atstovė);
Audrius Skridaila (Vilniaus universiteto Botanikos sodo direktorius, asociacijos „Kraštovaizdžio ir želdynų
ekspertų grupė“ narys);
Vytautas Budreika (Tarybos narys, Vilniaus miesto želdynų politikos patariamosios darbo grupės
pirmininkas);
Deimantė Rimkutė (Tarybos narė, Aplinkos ir energetikos komiteto pirmininkė).
Atnaujinta komisija pakeis ankstesnę, veikusią nuo 2018 metų, Visuomeninę želdynų ir želdinių apsaugos ir
priežiūros komisiją prie Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.


KŽEG informacija, parengta pagal portalo vilnius.lt informaciją