Merano mieste, Italijoje 2022 m. birželio 9–12 dienomis vykusiame Visuotiniame Europos arboristikos tarybos ( EAT(angl. European Arboricultural Council – EAC)) susirinkime Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) priimta į šią Europos organizaciją. Tai didelis kvalifikuoto želdinių eksperto Renaldo Žilinsko ir kitų KŽEG ekspertų darbo ir patirties įvertinimas.

Narystė tarptautinėje organizacijoje atvers didesnes veiklos perspektyvas, dalyvavimo tarptautiniuose projektuose galimybes KŽEG nariams.

Šiuo metu Lietuvą Europos arboristikos taryboje atstovauja dvi organizacijos – Lietuvos arboristų asociacija (LARA) ir KŽEG. Tikimės, kad jos pasistengs perteikti europinę patirtį Lietuvos specialistams, ugdyti ETW (European Tree Worker– Europos medžių priežiūros specialisto) ir ETT (European Tree Technician – Europos arboristikos techninio eksperto) kvalifikaciją turinčių specialistų arboristų būrį, organizuoti medžių priežiūros ir puoselėjimo kursus ir seminarus.

Šiuo metu ETW kvalifikaciją turi 10 Lietuvos arboristų, ETT – vienas. Nuo 2021 m. EAT įregistruotas ir sėkmingai veikia Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos su partneriais įsteigtas Želdynų specialistų sertifikavimo centras, jau organizavęs mokymo kursus ir ETW kvalifikacijos egzaminą.

Europos arboristikos tarybos narystės žemėlapis, 2022.

Šįmet EAT pažymi savo veiklos trisdešimtmetį. Jos gerų darbų kraitėje: Europos medžių priežiūros vadovas (2019), Europos medžių genėjimo standartas (2021) ir kiti metodiniai leidiniai, kurie turėtų būti studijuojami ir diegiami Lietuvoje.  Artimiausias EAT renginys – 2022 m. rugpjūčio mėnesį Čekijoje organizuojama Europos arboristikos standartų konferencija.

KŽEG informacija, 2022-06-13