Europos arboristikos standartų (EAS) rengimo darbo grupė, bendradarbiaudama su Europos arboristikos
taryba (EAT, angl.  European Arboricultural Council – EAC), paskelbė pirmąjį naujai parengto standarto, pavadinto „Europos medžio būklės vertinimas“, projektą.

Šis projektas dabar yra atviras viešai peržiūrėti ir komentuoti.
Kviečiame visus arboristikos konsultantus, ekspertus, želdinių būklės vertintojus ir kitus specialistus
įsijungti į šio dokumento svarstymą. Jūsų žinios ir įžvalgos projekto autoriams – darbo grupei – yra labai
svarbios. Projekto rengėjai kviečia peržiūrėti standarto projektą ir pateikti  savo pasiūlymus bei pastabas.
Atsiliepimų laukiama iki 2023 m. rugsėjo 15 d.
Tikimasi aktyvaus dalyvavimo ir vertingo ekspertų indėlio. Šios bendradarbiavimo pastangos padės
darbo grupei ir EAT patobulinti standartą ir užtikrinti, kad jis būtų išsamus, taikomas ir naudingas visoms
arboristikos srities suinteresuotosioms šalims.


KŽEG informacinė tarnyba, pagal EAS darbo grupės informaciją,
2023-08-25