2020-10-16 žinias apie želdynų ir želdinių tvarkymą, tvarios ir estetiškos miesto aplinkos kūrimą ir palaikymą seminare Telšiuose gilino Savivaldybės tarybos narys Tomas Lekavičius, Aplinkos ir civilinės saugos poskyrio vedėja Kristina Jankauskienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė paveldosaugai Giedrė Gudavičienė, seniūnijų atstovai, už želdinių priežiūrą ir tvarkymą rajone atsakingi specialistai, SĮ „Telšių butų ūkis“ darbuotojai.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos fitopatologas dr. Remigijus Bakys pristatė medžiagą apie medžių kamienų būklės ir puvinių išplitimo stebėsenos, instrumentinio tyrimo ir vertinimo aspektus.

Asociacijos Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) direktorius Steponas Deveikis savo pranešimu analizavo bendrąsias želdinių ir želdynų išsaugojimo problemas, aptarė priešprojektinių tyrimų svarbą, patarė, kaip įvertinti, saugoti, tvarkyti želdinius ir želdynus vadovaujantis ekologiniais, sociokultūriniais, ekonominiais, estetiniais kraštovaizdžio architektūros kriterijais, apžvelgė invazinių medžių ir krūmų tvarkymo klausimus, sprendimų želdinių tvarkyboje kompleksiškumo aspektus.

Profesionalus arboristas, KŽEG ekspertas Renaldas Žilinskas pristatė pranešimą su patarimais apie medžių genėjimą, genėjimo klaidas, medžio šaknų ir lajos apsaugą, miesto medžių gyvybingumo skatinimą ir palaikymą.

Po seminaro teorinės dalies vyko praktinis želdynų ir želdinių tvarkymo darbų Telšių mieste aptarimas, padiskutuota apie nukritusių lapų tvarkymą ir jų reikšmę želdynui.

Parengta pagal Telšių savivaldybės tinklalapio informaciją.

Ruduo Krokuvos želdynuose. Nukritę lapai teikia nuotaiką ir maitina želdyno dirvą. Kristinos Žalnierukynaitės nuotrauka, 2020 m. spalis.