2019 m. birželio pabaigoje apie aštuoniasdešimt dalyvių – savivaldybių administracijų architektūros ir teritorijų planavimo specialistų, seniūnijų, miestų ir miestelių tvarkymo įmonių darbuotojų, kraštovaizdžio architektų, kitų tvariu aplinkos tvarkymu besidominčių specialistų – susirinko Anykščiuose į seminarą  „ŽELDYNŲ TVARKYBOS PROJEKTŲ VADYBA“. Seminarą organizavo Kraštovaizdžio ir želdynų ekspertų grupė (KŽEG) kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija ir Anykščių rajono savivaldybės administracija.   

Tvarkant miestų ir miestelių želdynus ir želdinius nuolat kyla aštrių diskusijų ir konfliktų, visuomenėje dažnai reiškiamas nepasitenkinimas dėl brandžių medžių kirtimo, netinkamo genėjimo ar panašių dalykų. Klausimai, kaip tvarkyti miesto želdynus ir želdinius, kurti ir palaikyti tvarią ir estetišką miesto aplinką, užtikrinti gyventojų gerovę ir pritarimą pokyčiams, nesukelti bereikalingų konfliktų savivaldybėse, yra kaip niekad aktualūs. Didžiausią delegaciją į seminarą atsiuntė Radviliškio rajono savivaldybės administracija, ne ką atsiliko ir Kaišiadorių rajono savivaldybė – seminare dalyvavo šių savivaldybių seniūnijų vadovai ir atstovai. Seminare dalyvavo po keletą Anykščių rajono, Vilniaus miesto, Trakų rajono, Mažeikių rajono savivaldybių administracijų, UAB „Stebulė“ specialistų. Seminaro dalyvius pasveikino Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius.

Seminaro lektoriai nagrinėjo plačią tematiką. Bet kokio želdinių ar želdyno tvarkymo projekto viešinimo ir priešprojektinių tyrimų ar arboristinės, kraštovaizdinės analizės svarbą aptarė KŽEG direktorius Steponas Deveikis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Želdynų poskyrio vedėja Giedrė Čeponytė. KŽEG valdybos narys, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos direktoriaus pavaduotojas dr. Remigijus Bakys analizavo medžių šaknyno puoselėjimo ir apsaugos vykdant žemės darbus klausimus. Jis aptarė medžių kamienų, šakų ir šaknų puvinius, jų patogenezę ir profilaktiką, daug dėmesio skyrė kamienų akustinės tomografijos metodams ir medžių rizikos (pavojingumo aplinkai) įvertinimui.

Arboristinių ir dendrologinių tyrimų bendrumus ir skirtumus analizavo ir seminaro dalyviams pristatė KŽEG valdybos pirmininkas, Lietuvos arboristų asociacijos (LARA) direktorius Renaldas Žilinskas. Kitame pranešime jis plačiai apžvelgė naują, šiuolaikinį požiūrį į medžių ir krūmų priežiūrą miestų žaliosiose erdvėse, pristatė medžių kirtimo ir genėjimo nuostatas bei patarimus, analizavo genėjimo klaidas. S. Deveikis pranešime „Invazinės medžių ir krūmų rūšys mieste“ apgailestavo dėl kai kurių rūšių įtraukimo į šį sąrašą ir kvietė prieš kertant, šalinant invazines rūšis pamąstyti, ką naujo sodinsime, ką turėsime iškirtę. Jis teigė, kad miestuose ir miesteliuose invazinių medžių ir krūmų sąrašas galėtų turėti išimčių ir išlygų – čia reikalinga kiek kitokia bioįvairovė ir ekologinė struktūra.

Kraštovaizdžio architektė dr. Vaiva Deveikienė,  pateikdama ir aptardama konkrečių infrastruktūros projektų pavyzdžius, nagrinėjo medžių išsaugojimo problemą transporto ir inžinerinės infrastruktūros projektų sprendiniuose.

Seminaras buvo naudingas savivaldybių administracijų specialistams, miestų ir miestelių tvarkymo įmonių darbuotojams, kraštovaizdžio architektams ir ekspertams, medžių priežiūros specialistams. Seminaro organizatoriai dėkoja Anykščių menų inkubatoriaus ir Anykščių rajono savivaldybės administracijos specialistams prisidėjusiems organizuojant šį renginį. Planuojama šį seminarą su kiek išplėsta ir naujai adaptuota programa pakartoti  rudenį, rugsėjo pabaigoje, Panevėžyje.

KŽEG informacija