KŽEG direktoriaus Stepono Deveikio pranešimai apie senuosius dvarų parkus, skaityti Kretingos konferencijoje 2019-04-12.

Dr. Remigijaus Bakio pranešimas „Senųjų dvarų ar miesto parkų rekonstrukcijų problemos medžių atžvilgiu: šaknynas ir lajos“  (skaitytas Kretingos konferencijoje 2019-04-12).

Organizuojama dviejų dienų mokslinė ir praktinė konferencija „Istorinių parkų išsaugojimas ir jų priežiūra“. Renginys vyks Kretingos muziejuje (Vilniaus g. 20) ir dvaro parke 2019 m. balandžio 11 ir 12 dienomis.